Δελτίο Τύπου – Κλείσιμο οδού Ομήρου

Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού, σας επιτρέπουμε να διακόψετε την κυκλοφορία την Παρασκευή 7/7/2017 από τις 21:30 έως τις 23:30 στην οδό Ομήρου της πόλης της Χίου από την διασταύρωση Ομήρου και Ροδοκανάκη ως την διασταύρωση Ομήρου και Λεωφόρος Αι-γαίου.
Η ρύθμιση της κυκλοφορίας θα γίνει με μέσα και προσωπικό του αιτούντος, ο οποίος θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και ασφάλειας των διερχομένων και περίοικων. Ο χρόνος που θα παραμείνει κλειστός ο δρόμος, θα είναι ο ελάχιστος δυνατός, ώστε να επιτευχθεί η λιγότερη ταλαιπωρία-όχληση των κατοίκων και των διερχόμενων οχημάτων.
Επισημαίνεται ότι το αίτημα σας για κλείσιμο της οδού από τις 20:30 δεν έγινε δεκτό λόγω λειτουργίας των καταστημάτων και ανάγκη διευκόλυνσης της ομαλής κυκλοφορίας των οχημάτων.
Είμαστε στη διάθεση σας για πληροφορίες-διευκρινήσεις .