ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΟΔΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2018, από τις 07:30 π.μ. έως τις 15:30 μ.μ., πρόκειται να διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Ναυάρχου Κουντουριώτη από την συμβολή της με την οδό Ε. Βενιζέλου και στην συνέχεια της στην οδό Ροδοκανάκη έως την συμβολή της οδού Ροδοκανάκη με την Νεοφ. Βάμβα στην πόλη της Χίου, προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες του έργου «Yπογείωση δικτύου χαμηλής τάσης Υ/Σ 47 Χίου λόγω αισθητικής αναβάθμισης»
Η ρύθμιση της κυκλοφορίας θα γίνει με μέσα και προσωπικό του αιτούντος, ο οποίος θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και ασφάλειας των διερχομένων και περίοικων. Ο χρόνος που θα παραμείνει κλειστός ο δρόμος, θα είναι ο ελάχιστος δυνατός, ώστε να επιτευχθεί η λιγότερη ταλαιπωρία-όχληση των κατοίκων και των διερχόμενων οχημάτων.