Δελτίο Τύπου – Κλείσιμο οδού Πατρώνα

Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού και προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες του έργου: «Αποκατάσταση βλάβης στον Υ/Σ 27 Χίου», σας επιτρέπουμε να διακόψετε την κυκλοφορία την Παρασκευή 22/9/2017 από τις 07:30 έως τις 15:30 στην οδό Αντ. Πατρώνα από την διασταύρωση Αντ. Πατρώνα και Κ. Κρεατσούλη έως την διασταύρωση Αντ. Πατρώνα και Κυρρίλου Τρεχάκη στην πόλη της Χίου.
Η ρύθμιση της κυκλοφορίας θα γίνει με μέσα και προσωπικό του αιτούντος, ο οποίος θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και ασφάλειας των διερχομένων και περίοικων. Ο χρόνος που θα παραμείνει κλειστός ο δρόμος, θα είναι ο ελάχιστος δυνατός, ώστε να επιτευχθεί η λιγότερη ταλαιπωρία-όχληση των κατοίκων και των διερχόμενων οχημάτων.
Είμαστε στη διάθεση σας για πληροφορίες-διευκρινήσεις .