Δελτίο Τύπου – Ανανέωση ηλεκτρονικών καρτών δικαιούχων κοινωνικού παντοπωλείου Δήμου Χίου ή/και έκδοση νέων

Ο Δήμος Χίου ανακοινώνει ότι, όσοι επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα διανομής ειδών διατροφής από το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Χίου, θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τις 15 Σεπτεμβρίου έως και την 31η Οκτωβρίου 2017.
Αίτηση θα πρέπει να υποβάλλουν επίσης και όλοι όσοι είναι και σήμερα δικαιούχοι, διότι η παλαιά λίστα ωφελούμενων θα παύσει να ισχύει από την 1η Οκτωβρίου 2017.
Δεν απαιτείται να προσκομίσουν νέα δικαιολογητικά όσοι είχαν υποβάλλει αίτηση και είχαν λάβει ηλεκτρονική κάρτα από την 1η Ιουλίου 2017 και μετά (εφόσον έχουν καταθέσει το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας), αλλά θα πρέπει να ενημερώσουν την Υπηρεσία, ώστε να περιληφθούν στις νέες καταστάσεις.
Διευκρινίζεται ότι, όσοι είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.) και λαμβάνουν είδη διατροφής κ.λ.π. από το επισιτιστικό πρόγραμμα ΤΕΒΑ (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων), δεν μπορούν να είναι και δικαιούχοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου. Τούτο μας γνωστοποιήθηκε από το αρμόδιο Υπουργείο και την αντίστοιχη Διαχειριστική Αρχή.
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται, τόσο στα γραφεία της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Χίου (οδός Νεωρείων – κτίριο ΡΕΞ, Προκυμαία Χίου) όσο και στον χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Χίου (οδός Ν. Ζορμπά – περιοχή Καστρομηνά), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Τηλ. επικοινωνίας Κοιν. Παντοπωλείου: 2271043643.
Επισημαίνεται ότι, ήδη από την 1η Αυγούστου, το Κοινωνικό Παντοπωλείο παραμένει ανοικτό καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρα 07.00΄- 15.00΄, ενώ διαθέτει και Κοινωνική λειτουργό κατά το ανωτέρω ωράριο προς εξυπηρέτηση των ωφελουμένων του.-