Δελτίο Τύπου – Κοπή κλαδιών

Δελτίο Τύπου
Παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες ακινήτων, εντός των οποίων φύονται δέντρα και θάμνοι, τα κλαδιά των οποίων εκτείνονται εντός του δημοτικού οδικού δικτύου, να προβούν στην κοπή των κλαδιών αυτών, μέχρι του ύψους των τεσσάρων μέτρων, καθώς εγκυμονούν κινδύνους στην κυκλοφορία πεζών και οχημάτων.
Η παράλειψη από πλευράς ιδιοκτητών επιφέρει κυρώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα (άρθρα 1008, 1009, 1023).
Αν δεν υπάρξει συμμόρφωση, μέχρι τις 15 Νοεμβρίου, ο Δήμος Χίου μπορεί να προβεί στην κοπή των κλαδιών αυτών, χωρίς περαιτέρω ενημέρωση και με καταλογισμό της δαπάνης που αναλογεί.

Ο Αντιδήμαρχος
Γεώργιος Μπελέγρης