ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Μελέτη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (MasterPlan) Δ.Ε.Υ.Α.Ν. Χίου

Εντάχθηκε για χρηματοδότηση η πράξη «Μελέτη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (MasterPlan) της Δ.Ε.Υ.Α. Ν. ΧΙΟΥ» στο ΕΣΠΑ από το ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου, στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων και μετάβαση σε μία φιλική στο περιβάλλον, με επάρκεια πόρων για ανάπτυξη, απασχόληση και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής».
Η μελέτη είναι προϋπολογισμού περίπου 50.000,00€. Στόχος της μελέτης αυτής είναι η αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης του υδροδοτικού συστήματος του Δ. Χίου, καθώς και η κατάθεση προτάσεων για τη βελτίωση της κατάστασης ποιοτικώς και ποσοτικώς για το νησί της Χίου, ενώ παράλληλα προτείνονται δράσεις (μελέτες, έργα) για μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη κάλυψη των αναγκών σε συνάρτηση με τις σταθερές και εποχικές απαιτήσεις του νησιού.
Το Γενικό Σχέδιο Ύδρευσης (MasterPlan) της Δ.Ε.Υ.Α. Ν. Χίου πρόκειται να αποτελέσει ένα εξαιρετικά σημαντικό και απαραίτητο εργαλείο προγραμματισμού για αρκετά χρόνια. Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα δημοσιευθεί η διακήρυξη για την ανάθεση της μελέτης.