Δελτίο Τύπου Δήμου Χίου – Πρόγραμμα Παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε πολύτεκνες μητέρες Αγροτικής Εστίας Ο.Γ.Α.

Η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής των δικαιούχων για το Πρόγραμμα Παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε πολύτεκνες μητέρες Αγροτικής Εστίας Ο.Γ.Α. θα ξεκινήσει την 1/11/2016 και θα διαρκέσει μέχρι και την 18/11/2016 στα ΚΕΠ.
Οι Δικαιούχοι είναι πολύτεκνες μητέρες που κατά την υποβολή αίτησης είναι συνταξιούχοι ΟΓΑ ή ασφαλισμένες στον κλάδο κύριας Ασφάλισης Αγροτών και έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές τους εισφορές ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση, έχουν γεννήσει 4 τέκνα και είναι άγαμα μέχρι 18 ετών ή 25 ετών αν σπουδάζουν.
ΔΕΝ περιλαμβάνονται πολύτεκνες μητέρες με τέκνα άνω των 18 ετών που φοιτούν σε δημόσια ή ιδιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εξωτερικού ή σπουδάζουν στην Δ.Ε. (ΕΠΑΛ, ΤΕΕ).