Δελτίο Τύπου προς τα τοπικά Μ.Μ.Ε. και το Σύλλογο Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Χίου

Χίος 07/06/2013

Κύριοι,

στις 04/06/2013 έγινε η παράδοση-παραλαβή, ενός από τα πιο σημαντικά έργα της Χίου, που αφορά το περιβάλλον και για το οποίο ως Τοπική Αυτοδιοίκηση, μοχθήσαμε πολύ, για την ολοκλήρωσή του.

Το συγκεκριμένο έργο, δεν θα μπορούσε να εκτελεστεί, χωρίς τη συμβολή και των εργαζομένων (μηχανικών,τεχνιτών κ.α.), της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σήμερα η προσπάθεια αυτή καταβάλλεται με την ανακύκλωση και τις ενέργειες που θα ακολουθήσουν για την μηχανική διαλογή και την επεξεργασία των απορριμμάτων.

Σ’ αυτό το σημείο θα θέλαμε να επισημάνουμε οτι είναι πράγματι άστοχο από μέρους σας, να αναφέρεστε σε ολιγωρία από μέρους του Δήμου, για τους σταθμούς μεταφόρτωσης κ.λ.π., όταν θα έπρεπε να γνωρίζετε οτι ο εξοπλισμός (απορριματοκιβώτια- press container κ.λ.π.), έχει ήδη παραλειφθεί από τους συναδέλφους σας, στην Υπηρεσία καθαριότητας, ενώ οι συνάδελφοί σας μηχανικοί, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, καταβάλλουν άοκνες προσπάθειες το τελευταίο διάστημα, για την δημοπράτηση των τριών σταθμών μεταφόρτωσης, στη Βόρεια και Κεντρική Χίο.

Από το γραφείο τύπου