Δελτίο Τύπου Δήμου Χίου – Σύγκληση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων είναι ένα νέο μοντέλο διαχείρισης των απορριμμάτων, που αφορά στην αποκεντρωμένη διαχείριση και δίνει έμφαση στην προδιαλογή και στην επεξεργασία των υλικών.

Μέσω αυτού του σχεδίου προβλέπεται δραστική μείωση των αποβλήτων που παραμένουν σε σύμμεικτη μορφή και οδηγούνται σε επεξεργασία και σε τελική διάθεση. Παράλληλα δημιουργείται ένα μεγάλο περιβαλλοντικό όφελος για τον Δήμο της Χίου, ενώ, ταυτόχρονα, εναρμονίζεται με την ευρωπαϊκή και την εθνική νομοθεσία.

Τα ΤΟΣΔΑ των Δήμων εντάσσονται στη νέα πολιτική διαχείρισης αποβλήτων που διαγράφεται τόσο σε εθνικό όσο και περιφερειακό επίπεδο και έχoυν ως κύριο στόχο η διαχείριση του μεγαλύτερου μέρους των αποβλήτων να γίνεται στο επίπεδο του Δήμου (ή μιας διαδημοτικής συνεργασίας), αποκεντρωμένα, με συνέπεια τη δραστική μείωση των αποβλήτων που παραμένουν σε σύμμεικτη μορφή και οδηγούνται σε επεξεργασία και σε τελική διάθεση.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Δήμος Χίου ανακοινώνει ότι θα διεξαχθεί δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Χίου «Ανδρέας Λοΐζος», την Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2016, στις 18:00, με θέμα το «Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, (Το.Σ.Δ.Α.) Δ. Χίου».