Δελτίο Τύπου – Συμμετοχή του Δήμου στις μελέτες επέκτασης και εκσυγχρονισμού του αεροδρομίου

Συμμετοχή του Δήμου στις μελέτες επέκτασης και εκσυγχρονισμού του αεροδρομίου

Ο Δήμαρχος Χίου, Μανώλης Βουρνούς, και ο Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας, Λευτέρης Παπαλάνης, συναντήθηκαν με τους επιβλέποντες του έργου της κατεδάφισης της απαλλοτριωθείσας έκτασης, σε συνέχεια των επαφών που είχε ο Δήμαρχος με διευθυντικά στελέχη της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στην Αθήνα.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα συνεργασίας, με σκοπό να εξεταστεί ο τρόπος που ο Δήμος Χίου μπορεί να συνδράμει και να βοηθήσει ακόμη περισσότερο στις επόμενες φάσεις της μελέτης, που αφορούν την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό του αεροδρομίου και, ειδικότερα, τα κομμάτια που αφορούν την υδραυλική μελέτη, για την καλύτερη απορροή των υδάτων που καταλήγουν στην οδό Ιωάννη Χρήστου.

Επίσης, ζητήθηκε η αρωγή του Δήμου για την ανάληψη μελέτης για την επέκταση της Ιωάννη Χρήστου μέχρι την Αεροπόρου Ροδοκανάκη στη Φάρκαινα.