Δελτίο Τύπου – Δημοσίευση ΣΜΠΕ – ΣΧΟΟΑΠ Αμανής

ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΔΩ

Ο Δήμος Χίου ως αρχή σχεδιασμού του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δ.Ε. Αμανής του Δήμου Χίου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006 άρθρο 7 παρ. 4.2 (ΦΕΚ 1225/Β/5.9.2006) :

Α) Ανακοινώνει ότι τόσο ο ίδιος όσο και το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
διαθέτουν τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία του φακέλου Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του συγκεκριμένου σχεδίου προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό. Το υλικό αυτό βρίσκεται διαθέσιμο σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην υπηρεσία Δόμησης Δήμου Χίου, Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών, (Δ/νση : Οινοπίωνος 1 – Τ.Κ. 82100 ΧΙΟΣ ). Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2271351645 και 2271351618.

Β) Προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως και ηλεκτρονικά και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του, προς την ΔΙΠΑ του ΥΠΑΠΕΝ ( Δ/νση : Λεωφόρος Αλεξάνδρας 11, Τ.Κ. 114 73 Αθήνα) και προς την αρχή σχεδιασμού, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής.
Το κείμενο της ΣΜΠΕ Δ.Ε. Αμανής του Δήμου Χίου θα βρίσκεται αναρτημένο για τριάντα (30) μέρες στην ιστοσελίδα του Δήμου Χίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.chioscity.gr.

ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΔΩ

Ο Διευθυντής Υπηρεσίας
Δόμησης Δήμου Χίου

ΑΝΩΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Πολ. Μηχ. με Β΄ βαθμό.