Δελτίο Τύπου Δήμου Χίου – Στήριξη του Κέντρου Πρόληψης Χίου

Ο Δήμος Χίου όντας ευαισθητοποιημένος γύρω από τα προβλήματα που μαστίζουν τους νέους του νησιού και αισθανόμενος ως απόλυτη την ανάγκη ύπαρξης και ομαλής λειτουργίας των δομών εκείνων που προστατεύουν την κοινωνία από διάφορες εξαρτήσεις, προχώρησε στη χρηματοδότηση του Κέντρου Πρόληψης Χίου με το ποσό των 10.000 ευρώ. Με την κίνησή του αυτή, ο Δήμος Χίου συνέβαλε στο να επιτύχει το Κέντρο την αποπληρωμή μεγάλου μέρους των εναπομεινάντων χρεών του στο Ι.Κ.Α., τα οποία είχαν ρυθμιστεί με την περσινή τακτική του επιχορήγηση στο Κέντρο.
Ο Δήμος Χίου, η ΕΛΜΕ Χίου, ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου και τα Υπουργεία Υγείας και Εσωτερικών είναι οι φορείς, οι οποίοι έχουν στηρίξει οικονομικά το Κέντρο Πρόληψης Χίου κατά τα έτη 2015 και 2016.
Σε μια προσπάθεια να συνεχίσει το Κέντρο Πρόληψης τη λειτουργία και τις δράσεις του απρόσκοπτα, ο Δήμος Χίου δείχνει έμπρακτα το ενδιαφέρον του προς όφελος των νέων ανθρώπων του νησιού.