Δελτίο Τύπου συναυλίας στο Οθωμανικό Λουτρό του Κάστρου