Δελτίο Τύπου – Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων

Ο Δήμος Χίου ανακοινώνει ότι έχουν εκδοθεί και αναρτηθεί στο Δημοτικό κατάστημα οι πίνακες με τους επιλεγέντες δικαιούχους πρόσβασης, σε υπηρεσίες του προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής, από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων (ΤΕΒΑ), καθώς και με αυτούς των οποίων απορρίφθηκε η αίτηση.

Στους συγκεκριμένους πίνακες δεν αναφέρονται ονοματεπώνυμα, αλλά μόνο οι αριθμοί που έλαβαν οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν, βάσει των οποίων οι δυνητικά ωφελούμενοι μπορούν να ενημερωθούν για την έκβαση της αίτησής τους.

Όσοι έχουν απορριφθεί, μπορούν να υποβάλουν ένσταση, συνοδευόμενη από τα παραστατικά που επικαλούνται, στην Υπηρεσία και τον αρμόδιο υπάλληλο που έκαναν την αρχική τους αίτηση, έως την Δευτέρα, 26//10/2015 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα έως Παρασκευή και από ώρα 07.30 έως 15.00).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Κοιν. Προστασίας του Δήμου και στα τηλέφωνα 22713 50052 – 54 και στους φορείς που υπέβαλλαν την αίτησή τους, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Αντιδήμαρχος Χίου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Φ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ