Δελτίο Τύπου Δήμου Χίου – Υποβολή προτάσεων για ένταξη του κοινωνικού παντοπωλείου και του κοινωνικού φαρμακείου στο ΕΣΠΑ

Ο Δήμος Χίου υποβάλλει πρόταση για ένταξη του κοινωνικού παντοπωλείου και του κοινωνικού φαρμακείου στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο, 2014-2020» του ΕΣΠΑ.
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο θα διαθέτει είδη τριών κατηγοριών: i. Τρόφιμα και είδη παντοπωλείου, είδη ατομικής υγιεινής, κατεψυγμένα προϊόντα ii. Είδη ένδυσης και υπόδησης, είδη οικιακού εξοπλισμού, παιχνίδια κ.λπ. καινούρια ή «δεύτερο χέρι», iii. Είδη ψυχαγωγίας όπως βιβλία, cd – dvd, για την κάλυψη αναγκών μάθησης και πολιτισμού.
Το κοινωνικό φαρμακείο θα παρέχει, σε ωφελούμενα άτομα, δωρεάν φάρμακα, υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά προϊόντα.
Το παντοπωλείο και το κοινωνικό φαρμακείο θα διασφαλίζουν τη σταθερή τροφοδοσία τουλάχιστον 100 οικογενειών κάθε μήνα με τρόπο που να εξασφαλίζεται η ισονομία και η αξιοπρέπειά τους και θα λειτουργεί με σταθερό ωράριο από Δευτέρα έως Παρασκευή με μια οκτάωρη βάρδια, και το ωράριο θα οριστεί ανάλογα με τις ανάγκες λειτουργίας της δομής για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ωφελουμένων.
Θα διαθέτουν, επίσης, ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής και μέτρησης της απόδοσής τους (εισερχόμενα προϊόντα, διατιθέμενα προϊόντα, αριθμός ωφελουμένων κλπ.), το οποίο θα διασυνδεθεί και θα διαλειτουργήσει με Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα καταγραφής και παρακολούθησης ωφελουμένων, όταν αυτό αναπτυχθεί κεντρικά.