ΔΕΥΑΝΧ – Θολοποτάμι

Σχετικά με τον θόρυβο, που δημιουργήθηκε στη Δημοτική Ενότητα Θολοποταμίου, σας ενημερώνουμε ότι η ΔΕΥΑΝΧ καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε να εκμεταλλευθεί τα νερά των πηγών, τα οποία τους χειμερινούς μήνες παραμένουν ανεκμετάλλευτα και απορρέουν στα ποτάμια.

Και στην περίπτωση του Θολοποταμίου, γίνεται προσπάθεια εκμετάλλευσης του πλεονάσματος, δηλαδή της υπερχείλισης των νερών της πηγής.

Σε κάθε Δημοτική Ενότητα, την ευθύνη και εποπτεία έχει ο πρόεδρος της Δημοτικής ή Τοπικής κοινότητας, με τη σύμφωνη γνώμη του οποίου θα βεβαιώνεται, εάν το χειμώνα υπάρχει υπερχείλιση συγκεκριμένης πηγής για την εκμετάλλευσή της, όπως γίνεται σε όλα τα χωριά του δήμου μας.

Από το γραφείο τύπου