ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ