ΔΕΥΑΝΧ – Ημερήσια για την συνεδρίαση της 16-6-2016