Διαδικασία ενημέρωσης, μέσω εντύπων – ραδιοφωνικών μηνυμάτων κ.λ.π.

Χίος 06/06/2013

Σε απάντηση δημοσιευμάτων, που αφορούν την διαδικασία ενημέρωσης, μέσω εντύπων – ραδιοφωνικών μηνυμάτων κ.λ.π., για την έναρξη της ανακύκλωσης στο νησί μας, παραθέτουμε τα εξής:

Ο Δήμος Χίου μετά από δύο άγονες δημοπρασίες για το ζήτημα της ανακύκλωσης, ανέθεσε το συγκεκριμένο έργο, σε εταιρεία χιώτικων συμφερόντων, κρίνοντας σκόπιμο, ότι θα πρέπει να ανατεθεί σε μία χιώτικη εταιρεία, η οποία να διαθέτει βέβαια τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις. Αυτό το έπραξε, γιατί επιδιώκει την στήριξη χιώτικων επιχειρήσεων που προσφέρουν παράλληλα δουλειά σε ντόπιους εργαζόμενους.

Στον τομέα της διαφήμισης, τα έντυπα που χρειάζονται, ασφαλώς θα ανατεθούν σε χιώτικες επιχειρήσεις ενώ τα ραδιοφωνικά μηνύματα, τα οποία κ.Απέσσο και κ.Παυλιδάκη, μας καταλογίζετε, ότι τα αναθέσαμε σε εταιρεία εκτός Χίου, ορθά αναφέρεσθε, αφού έχει αποδεδειγμένα διαπιστωθεί ότι για την υλοποίηση ανάλογων διαφημιστικών και οι ντόπιοι επαγγελματίες , απευθύνονται, συνήθως , σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εκτός Χίου.

Από το γραφείο τύπου