Διαδικασίες έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου του Δ.Λ.Τ.Χίου – Κ.Λ.Χίου.

Στοιχεία Προκήρυξης