Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση έκτασης κεραίας στη θέση Περιστερά Συκούση

Στοιχεία Προκήρυξης