ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ – ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ

Στοιχεία Προκήρυξης

Ημερομηνία Διαγωνισμού:

03/10/2016