Διακήρυξη για την εκμίσθωση κυλικείου Ιωνικού κολυμβητηρίου

Στοιχεία Προκήρυξης