ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΠΟΡΙ-ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε., ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΔΙΑΠΟΡΙ

Στοιχεία Προκήρυξης