ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣτου ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥτης ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΙΟΥγια ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣμε θέμα την ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ του ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥμέσω ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣσε ΘΕΣΗ του ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ της Π.Ε. ΧΙΟΥ

Στοιχεία Προκήρυξης