Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσία Ναυαγοσωστικής Κάλυψης Πολυσύχναστων Παραλιών Δήμου Χίου έτους 2023»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

06/02/2023
και ώρα: 17:00

Προυπολογισμός:

272.800,00 €