Διαμόρφωση εισόδου αεροδρομίου

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Χίου, κατόπιν σχετικής μελέτης, ξεκίνησε τη διαμόρφωση της εισόδου του αεροδρομίου. Το έργο εκτελείται με ευθύνη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και περιλαμβάνει πλακόστρωση των πεζοδρομίων ,χώρο πρασίνου και άλλες εργασίες που θα βελτιώσουν την αισθητική της περιοχής.

Από το γραφείο τύπου