Επισκευή, συντήρηση διαρρύθμιση δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Ομηρούπολης 2020

Στοιχεία Προκήρυξης