Διαμόρφωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων κεντρικής Χίου, ΔΕ Χίου, Καμποχώρων και Αγίου Μηνά, 2017

Στοιχεία Προκήρυξης