Διαμόρφωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Νότιας Χίου, ΔΕ Μαστιχοχωρίων και ΔΕ Ιωνίας.

Στοιχεία Προκήρυξης