Διαμόρφωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Βόρειας Χίου, ΔΕ Καρδαμύλων και Αμανής, 2016

Στοιχεία Προκήρυξης