Διαμόρφωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Βόρειας Χίου, ΔΕ Ομηρούπολης, Καρδαμύλων και Αμανής 2017

Στοιχεία Προκήρυξης