Δελτίο Τύπου Δήμου Χίου – Συνάντηση του Δημάρχου και συζήτηση αναφορικά με τις ενέργειες για τη διάνοιξη της Ιωάννου Χρήστου

Συνάντηση του Δημάρχου και συζήτηση αναφορικά με τις ενέργειες για τη διάνοιξη της Ιωάννου Χρήστου

Ο Δήμαρχος Χίου, Μανώλης Βουρνούς, είχε συνάντηση με επαγγελματίες και κατοίκους που εξαρτώνται από την οδό Ιωάννου Χρήστου και τον δρόμο που θα διανοιχθεί στη συνέχειά της.
Ο Δήμαρχος ενημέρωσε για τις πρωτοβουλίες που έχει λάβει ο Δήμος από πέρυσι, την δέσμευση του Υπουργού κου Σπίρτζη για χρηματοδότηση του έργου του δρόμου από το υπουργείο, την προμελέτη που έχει συνάξει ο Δήμος, αλλά και τις αλλεπάλληλες πιέσεις, τόσο προφορικές όσο και έγγραφες για το θέμα. Ο Δήμαρχος τόνισε ότι είναι απόλυτη ανάγκη άμεσα το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων να καλύψει αυτή την ανάγκη του οδικού δικτύου που είναι συνέπεια του έργου της απαλλοτρίωσης.
Υπενθυμίζεται ότι ο προϋπολογισμός που έχει γίνει από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Χίου για τα περίπου 600 μέτρα δρόμου μαζί με τα τεχνικά έργα που απαιτούνται για τη διευθέτηση των ομβρίων είναι της τάξεως του 1 εκ. ευρώ.