Διάνοιξη και ασφαλτόστρωση δρόμου προς μουσείο Μαστίχας στη θέση Τεπέκι

Στοιχεία Προκήρυξης