Διανομή εκλογικού υλικού στους δικαστικούς αντιπρόσωπους.