ΔΙΑΝΟΧ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΙΟΥ ΑΕ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν αλλάξει στην ανάρτηση τα αρχεία της Διακήρυξης και της Μελέτης λόγω τυπογραφικού λάθος. Έχουν αναρτηθεί τα ορθά

TEYD_19.doc
diakiriksi_45.pdf
meleti_16.pdf

Στοιχεία Προκήρυξης