ΔΙΑΝΟΧ – ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ – ΖΥΓΙΣΗ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΙΟΥ

Στοιχεία Προκήρυξης