Διαπλατύνσεις πεζοδρομίων οδού Κ. Μονομάχου

Ο Δήμος Χίου κάνει γνωστό ότι στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Διαπλατύνσεις πεζοδρομίων οδού Κ. Μονομάχου» θα απαιτηθεί η τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας στην εν λόγω οδό προκειμένου να αποφευχθεί οποιοδήποτε ατύχημα κατά την εκτέλεση των εργασιών.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την κίνησή τους στην περιοχή των έργων και να ακολουθούν τις υποδείξεις του προσωπικού που απασχολείται στο έργο και τις προσωρινές πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης. Ζητούμε την κατανόηση των συνδημοτών μας για την αναγκαία ταλαιπωρία στην οποία τους υποβάλλουμε.

Από το γραφείο τύπου