Αναρτήθηκε για διαβούλευση το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρησης Αποβλήτων (ΤΟΣΔΑ) του Δήμου Χίου