ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ

Εγκρίθηκε η ένταξη μελετών και έργων αντιδιαβρωτικής προστασίας  για τις ακτές της Αγίας Ερμιόνης και του Καταρράκτη στο ΕΣΠΑ, με προϋπολογισμό 2,358 εκατομμύρια ευρώ. Με την απόφαση ένταξης, ολοκληρώνεται ένας πρώτος κύκλος για το συγκεκριμένο θέμα, που ξεκίνησε το 2015, όταν αποφασίστηκε η συνεργασία του Δήμου με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης από προγράμματα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ώστε να μελετηθεί το φαινόμενο της διάβρωσης στις δύο συγκεκριμένες παραλίες και να προταθούν λύσεις αντιμετώπισης. Η μελέτη που εκπονήθηκε τελικά από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου εφοδίασε το Δήμο Χίου με όλα εκείνα τα στοιχεία, που απαιτούνταν για την υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση της ολοκλήρωσης των μελετών και της υλοποίησης των έργων, από το ΕΣΠΑ.

Σημειώνεται στον προγραμματισμό του Δήμου είναι η εκπόνηση μελετών για την αντιδιαβρωτική προστασία του Καρφά και της Κώμης, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την εξασφάλιση χρηματοδότησης για την υλοποίηση έργων προστασίας και σε αυτές.

Ο Δήμος Χίου με μεθοδικότητα προχωρά στην επίλυση χρόνιων προβλημάτων που η διάβρωση των νοτιοανατολικών ακτών έχει δημιουργήσει στους οικισμούς και τους κατοίκους των περιοχών αυτών.