Διευκολύνσεις σε οφειλέτες του Δημοσίου

Ενημερώνουμε τους δημότες μας ότι στη συνεδρίαση του ΔΣ., της 12ης Δεκεμβρίου 2011 ελήφθη απόφαση για διευκόλυνση των οφειλετών του Δήμου Χίου, λόγω της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας.


          Συγκεκριμένα από τους οφειλέτες, που αδυνατούν να πληρώσουν, παρέχεται η δυνατότητα να πληρωθεί το 20% του καθαρού ποσού  οφειλής και το υπόλοιπο ποσό να καταβάλλεται σε 12 μηνιαίες δόσεις με μείωση των προσαυξήσεων, κατά 30% (Ν. 3463/2006).

          Παράλληλα, το δικαίωμα, να υπαχθούν στην εν λόγω διευκόλυνση,  παρέχεται και στους οφειλέτες, που οι οφειλές τους είναι της τάξης των 600€. 

          Με αυτό το μέτρο η δημοτική αρχή επιδιώκει να στηρίξει τους δημότες μας, αλλά να προστατεύσει και τα συμφέροντα του Δήμου.

          Όσοι ενδιαφέρονται να υπαχθούν στην ευνοϊκή αυτή ρύθμιση, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το γραφείο εσόδων του Δήμου.

 

 

Από το γραφείο τύπου