Δελτίο Τύπου για την εργασία «Επισκευή και συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων Δημοτικών κτιρίων 2017» – Συντήρηση κλιματιστικών