Διευκρίνηση για την Προμήθεια κλιματιστικών 2018

Διευκρινιση για την προμήθεια
«Προμήθεια Κλιματιστικών Έτους 2018-Γ»
 
Σας ενημερώνουμε ότι στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς που έχει αναρτηθεί στον ιστιότοπο του Δήμου Χίου, αναγράφονταν λανθασμένα ένα (1) τεμάχιο μονάδας split-unit 12.000btu, αντί του σωστού δύο (2) τεμαχίων σύμφωνα με την 120/18 Μελέτη της Τ.Υ.Δ.Χίου. Ως εκ τούτου, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να χρησιμοποιήσουν το
διορθωμένο έντυπο, που έχει αναρτηθεί ΕΔΩ.
 
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τ.Υ.Δ.Χίου
Ελευθέριος Παπαλάνης
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με Β’ Βαθμό

Στοιχεία Προκήρυξης