Διευκρίνιση για την Προμήθεια Λαμπτήρων Δημοτικού Φωτισμού

Σας ενημερώνουμε ότι για την παραπάνω προμήθεια και για όλους τους λαμπτήρες θερμού φωτός που αναφέρονται στην 72/2017 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου θα γίνουν δεκτοί λαμπτήρες με θερμοκρασία φωτός έως και 4.500 Κ.