ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ για το διαγωνισμό “Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Διακομιστή (SERVER)”

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

15/12/2015

Ημερομηνία Διαγωνισμού:

15/12/2015
και ώρα: 10:00 έως 10:30πμ