Διενέργεια κλήρωσης ορισμού επιτροπής διαγωνισμού, για το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση 4ου Δημοτικού Σχολείου Χίου»

Στοιχεία Προκήρυξης