Διενέργεια κλήρωσης ορισμού επιτροπής διαγωνισμού, για το έργο «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΦΙΣΦΙΡΗ ΚΑΙ ΚΑΜΠΟΣ ΑΥΓΩΝΥΜΩΝ, ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΑ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ, ΒΟΥΝΟ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΗ ΚΑΡΥΩΝ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥΝΤΑΣ»

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, παρακαλούμε για τον προγραμματισμό και τη διενέργεια κλήρωσης ορισμού επιτροπής διαγωνισμού, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό ΔΝΣ/61034/ΦΝ466 Υπουργική Απόφαση.

 

Τίτλος Έργου

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΦΙΣΦΙΡΗ ΚΑΙ ΚΑΜΠΟΣ ΑΥΓΩΝΥΜΩΝ, ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΑ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ, ΒΟΥΝΟ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΗ ΚΑΡΥΩΝ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥΝΤΑΣ

 

Σύντομή Περιγραφή

Με το συγκεκριμένο έργο προβλέπεται να πραγματοποιηθούν εργασίες για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας στις ΤΚ Σιδηρούντας, Καρυών, Βροντάδου και Λαγκάδας

 

Προϋπολογισμός (Χωρίς ΦΠΑ)

615.384,61

Στοιχεία Προκήρυξης