Δικαιούχοι για τη δωρεάν διανομή τροφίμων

Σας ενημερώνουμε ότι οι δικαιούχοι για τη δωρεάν διανομή τροφίμων, που έχουν υποβάλλει αίτηση στο Δημαρχείο και στο  ΚΑΠΗ Δήμου Χίου, θα παραλαμβάνουν τα τρόφιμα από το «ΚΕΚ ΟΜΗΡΟΣ» (περιοχή  Κολυμβητηρίου) από ώρα 8.00 π.μ. έως 14.30 μ.μ.

Οι ημερομηνίες της διανομής, με βάση το επώνυμο των δικαιούχων, είναι οι παρακάτω:

Α-Β                                ΤΕΤΑΡΤΗ                      12/12/2012

Γ-Δ-Ε-Ζ                          ΠΕΜΠΤΗ                       13/12/2012

Η-Θ-Ι-ΚΑ-ΚΟ                  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ                 14/12/2012

ΚΟΥ έως ΚΩ                   ΔΕΥΤΕΡΑ                      17/12/2012

Λ-ΜΠΕ                           ΤΡΙΤΗ                            18/12/2012

υπολ. Μ-Ν-Ξ-Ο              ΤΕΤΑΡΤΗ                      19/12/2012

Π-Ρ                                ΠΕΜΠΤΗ                       20/12/2012

Σ-Τ                                 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ                 21/12/2012

Υ-Φ-Χ-Ψ                        ΔΕΥΤΕΡΑ                      24/12/2012                

Από το γραφείο τύπου