Δικαιούχοι Κοινωνικού Παντοπωλείου

Θέμα: Δικαιούχοι παροχών κοινωνικού παντοπωλείου

Ο Δήμος Χίου στο πλαίσιο της κοινωνικής του πολιτικής και προκειμένου να συνδράμει τους πληττόμενους από την οικονομική κρίση συμπολίτες μας , λειτουργεί κοινωνικό παντοπωλείο , από το οποίο οι δικαιούχοι μπορούν να προμηθεύονται βασικά είδη διατροφής και πρώτης ανάγκης .

Στους δικαιούχους θα χορηγηθεί ειδική κάρτα κοινωνικών παροχών, η δε επιλογή τους θα γίνεται με συγκεκριμένα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια:

• Ετήσιο καθαρό εισόδημα έως 5.000 ευρώ για ένα άτομο, το οποίο

διαμορφώνεται ως ακολούθως, ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας:

1 άτομο 5.000 ευρώ

2 άτομα 6.500 ευρώ

3 άτομα 8.000 ευρώ

4 άτομα 9.500 ευρώ

5 άτομα και πάνω 12.000 ευρώ

• Ηλικιωμένα άτομα χωρίς συγγενείς πρώτου βαθμού, με σύνταξη υπερηλίκων, ανασφάλιστων ΟΓΑ, μειονεκτούντα άτομα (μονογονεϊκές οικογένειες , άνεργοι , άστεγοι , πολύτεκνοι , άτομα με αναπηρία ή προβλήματα υγείας κ.λ.π.), κατόπιν έκθεσης κοινωνικού λειτουργού του Δήμου , κατά περίπτωση.

Όσοι ήδη είναι εγγεγραμμένοι δικαιούχοι και κάτοχοι καρτών , θα πρέπει να υποβάλλουν εκ νέου τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για να επανεξετασθούν με τα νέα κριτήρια.

Για πληροφορίες και κατάθεση των δικαιολογητικών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Δήμο Χίου (γραφείο πρωτοκόλλου τηλ. 22713 50825) και στη Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου, Μ. Λιβανού (τηλ. 22710 44258).

Από τη Δ/νση Κοινωνικής

Πολιτικής Δήμου Χίου