ΔΗΚΕΧ – Καθαρισμός μοκετών των δομών

Στοιχεία Προκήρυξης